Oferujemy między innymi bezpłatne doradztwo prawne (Gdańsk)

Pozycja Statystyki WWW Opis Strony WWW Nasza ocena Ranking
1 brak zdjęcia
Oferujemy między innymi bezpłatne doradztwo prawne (Gdańsk)

Stowarzyszenie Akcja Społeczna (www.poradnictwo-prawne.pl) to organizacja samorządowa, której misją jest przede wszystkim działalność na rzecz pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej, obejmującej zwłaszcza mniejszości narodowe, osoby niepełnosprawne, bezrobotne. Prócz powyższej działalności walczymy również o prawa kobiet oraz o wolności i prawa człowieka, przeciwdziałamy patologiom społecznym, wspieramy rozwój demokracji. W ramach udzielanej pomocy oferujemy między innymi bezpłatne doradztwo prawne (Gdańsk), psychologiczne, rodzinne. Prowadzimy również warsztaty, kursy, szkolenia mające na celu zwiększanie świadomości społecznej. Zależy nam, aby poprzez naszą działalność, na przykład doradztwo prawne (Gdańsk), edukować oraz pomagać społeczeństwu.

Adres www:

Nasza ocena: 10

1 863 0